Tarieven

Telefoongesprek

Eerste contact, wensen en mogelijkheden bespreken

€ 0,-

Los consult

Beknopt trainingsadvies

Of een consult aansluitend op trainingsbegeleiding

€ 45,-

Trainingsplan
Bij voorkeur eerst een inspanningstest uitvoeren bij een sportarts of inspanningsfysioloog (± €250,-), bijvoorbeeld bij:  https://www.contest.nl/

In kaart brengen huidige situatie

  • Sport en bewegen, gezondheid, mogelijkheden

Analyse trainingsdoelen

  • Evenement, wedstrijd of competitie, benodigde vaardigheden en fysieke eigenschappen

Trainingsadvies op meso (maand) niveau

  • Tussendoelen, metingen, trainingsaccenten, combinatie met werk of andere trainingsgroepen.

€ 255,-

Vervolg jaarplan (meso) of grote wijzigingen in het meso-jaarplan

Indien het moment van het doel voorbij is volgt een nieuw trainingsplan.

Indien de voorbereiding over meerdere seizoenen verloopt vindt er een vervolg plaats op het trainingsplan na het 1e en elk volgend seizoen waarbij een seizoen een maximale duur van 6 maanden heeft.

Indien er een pauze is geweest in de begeleiding moet het oorspronkelijke plan herzien worden dit kan tot 6 maanden. Na 6 maanden zal er een geheel nieuw trainingsplan gemaakt moeten worden. Indien er grote wijzigingen zijn in te behalen doelen moet het plan herzien worden

€ 170,-

Maandelijkse Trainingsbegeleiding

Voor het opstarten van maandelijkse begeleiding is een trainingsplan met bijbehorende kosten een voorwaarde.

De meso (maand) planning wordt uitgewerkt tot een week of dagplanning en de sporter wordt op afstand begeleid in de uitvoering.

Het trainingsadvies wordt in overleg vormgegeven, passend bij leefstijl en mogelijkheden.

€ 85,-

HRV4training Monitoring

Gedurende de begeleiding is dagelijkse monitoring met HRV4training een voorwaarde. Aan het coach-account zitten eenmalige kosten verbonden met een maximale looptijd van 1 jaar.

Eenmalige aanschaf van de app kost rond de €15,-.

€ 36,-

Training met coaching en advies als onderdeel van Trainingsbegeleiding

Een op maat gemaakte training die past binnen het trainingsplan waarbij gewerkt wordt aan de gewenste doelen. Tarief is per uur.

€ 45,-

Training met coaching en advies (per uur)

Na bespreking van trainingsdoelen en mogelijkheden in een los consult kan ook een losse training gevolgd worden.

€ 65,-

Trainingsbegeleiding van een team of groep

In overleg gaan we op zoek naar een vorm van trainingsbegeleiding die bij de mogelijkheden, wensen en doelen van het team past.

Kosten op maat

Lezing of workshop

Een op maat gemaakte lezing of workshop voor jouw doelgroep.

Trainingsleer gerelateerde onderwerpen

Richtprijs €350,-

Sportmassage

€ 45,-

Logo ACE gediplomeerd sportmasseur web

Over alle tarieven op deze pagina wordt geen BTW berekend.