Tarieven

Telefoongesprek

Eerste contact en wensen en mogelijkheden bespreken

€ 0,-

Los consult

Verdere kennismaking
Uitleg bedrijfsfilosofie en werkwijze
Beknopt trainingsadvies

€ 50,-

Trainingsplan
Bij voorkeur eerst inspanningstest uitvoeren bij sportarts (± €170,-)

In kaart brengen huidige situatie

Analyse trainingsdoelen

Trainingsadvies

€ 220,-

Vervolg jaarplan (meso) of grote wijzigingen in het meso-jaarplan

Indien het moment van het doel voorbij is volgt een nieuw trainingsplan. Indien er een pauze is geweest in de begeleiding moet het oorspronkelijke plan herzien worden dit kan tot 6 maanden. Na 6 maanden zal er een geheel nieuw trainingsplan gemaakt moeten worden a 220,-. Indien er grote wijzigingen zijn in te behalen doelen moet het plan herzien worden

€ 100,-

Maandelijks Trainingsprogramma

weekplanning en invulling trainingen obv het trainingsplan
HRV4t logboek
feedback
bijstellen trainingsprogramma

Contact voor vragen of toelichting via telefoon of mail inbegrepen
Voor het opstarten van maandelijkse begeleiding is een trainingsplan met bijbehorende kosten een voorwaarde

€ 77,50

Training met coaching en advies (per uur)

€ 75,-

Sportmassage (per uur)

onderzoek houding en gewrichten indien geïndiceerd
sportmassage
tapen of bandageren indien geïndiceerd

€ 60,-

Logo ACE gediplomeerd sportmasseur web

Over de prijzen wordt geen BTW berekend.