Tarieven

Telefoongesprek

Eerste contact en wensen en mogelijkheden bespreken

€ 0,-

Los consult (per uur)

Verdere kennismaking
Uitleg bedrijfsfilosofie en werkwijze
Beknopt trainingsadvies

€ 35,-

Trainingsplan
Bij voorkeur eerst inspanningstest uitvoeren bij sportarts (± €170,-)

In kaart brengen huidige situatie

Analyse trainingsdoelen

Trainingsadvies

€ 220,-

Vervolg trainingsplan of grote wijzigingen in het trainingsplan

Indien het moment van het doel voorbij is volgt een nieuw trainingsplan. Indien er grote wijzigingen zijn in te behalen doelen moet het plan herzien worden. Indien er een pauze is geweest in de begeleiding moet het plan herzien worden dit kan tot 6 maanden. Na 6 maanden zal er een nieuw trainingsplan gemaakt moeten worden a 220,-.

€100,- tot 150,-

HRV4training Monitoring ( van 1 maand tot 1 jaar)

Monitoring met de HRV4training Pro coach versie

Het coach account wordt bij de start van het gebruik voor een jaar afgesloten. Daarnaast moet er zelf nog de app aangeschaft worden voor op de smartphone.

€36,-

Trainingsbegeleiding (per maand)

Weekplanning en invulling trainingen obv het trainingsplan
HRV4t logboek analyse
Feedback
Bijstellen trainingsprogramma

Het is ook mogelijk om zonder trainingsschema begeleiding te krijgen door monitoring en advies, er zal meer continue monitoring en contact zijn dan wanneer er wordt getraind met een schema. De begeleiding wordt vorm gegeven in overleg met het individu.

Voor het opstarten van maandelijkse begeleiding is een trainingsplan met bijbehorende kosten een voorwaarde.

€ 77,50

Training met coaching en advies (per uur)

€ 35,-

Sportmassage (per uur)

Onderzoek houding en gewrichten indien geïndiceerd
Sportmassage
Tapen of bandageren indien geïndiceerd

€ 30,-

Logo ACE gediplomeerd sportmasseur web

Over de prijzen wordt geen BTW berekend.